Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

1. Planlægningsbiasen generelt

 • 1.1 En ven har læst indledningen til en artikel om planlægningsbias. Han mener nu at biasen ikke kan påvirke ham fordi han er forberedt på den.
  • Har han ret?
  • Er der noget han mangler at forholde sig til?
  • Hvad taler for og imod?
 • 1.2 Ofte lægger man en plan ved at gennemgå varigheden af forskellige dele af en større plan og lægge disse sammen. Det kan virke ganske fornuftigt, men hvorfor kan dette ikke i sig selv sikre realistiske planer?
 • 1.3 Er man beskyttet mod planlægningsbias ved et projekt når man har erfaring fra lignende projekter?
  • Hvad siger kapitlet?
  • Hvad er din egen erfaring?
 • 1.4 Folk argumenterer ofte for en tidsplan ved at nævne andre tilfælde hvor en person eller et firma har haft succes med en ambitiøs plan.
  • Er det et godt argument?
  • Hvilken betydning kan det have at personen er mere opmærksom på nogle eksempler end andre?
 • 1.5 En bekendt ved at du kender til forskningen og psykologien bag planlægning. Vedkommende vil være sikker på at den næste plan ikke forsinkes og spørger dig om hjælp.
  • Hvad vil du rådgive personen til at være opmærksom på?

2. Planlægningsbiasen i praksis

 • 2.1 Tænk på et større projekt du har været involveret i:
  • Fulgte projektet planen?
  • Var planen realistisk eller overoptimistisk?
  • Hvordan kunne planen have været bedre?
 • 2.2 Find en større sag hvor et offentligt projekt er blevet enten betydeligt forsinket eller dyrere end først planlagt:
  • Var der lagt en ordentlig plan?
  • Hvad gik galt?
  • Var der kun tale om en ubevidst bias eller spillede strategiske forhold også en rolle?
  • Hvad kunne man have gjort anderledes?