Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

1. Begrebet ekspert

 • 1.1 Har dit syn på begrebet ekspert ændret sig efter at have læst kapitlet og arbejdet med emnet?
 • 1.2 Hvordan vil du nu definere en ekspert?

2. Erhvervsgrupper og ekspertise

 • 2.1 Hvilke erhverv ser ud til at have reelle eksperter ud fra din definition?
 • 2.2 Vælg et erhverv med reelle eksperter og et uden. Hvilke forskelle på de to erhverv har betydning for eksperternes kompetenceniveau?
 • 2.3 Vælg et erhverv hvor eksperterne generelt præsterer dårligt
  • Hvad mener du er årsagen til at eksperterne ikke klarer sig godt?
  • Hvad vurderer du man kunne gøre for at træffe bedre beslutninger indenfor erhvervet?

3. Faktorer for læring og udvikling

 • 3.1 Hvilke faktorer skaber generelt gode læringsmuligheder indenfor et domæne?
 • 3.2 Hvorfor er feedback helt overordnet vigtigt for læring og udvikling?

4. Din læring

 • 4.1 Hvor har du gode og dårlige muligheder for feedback i din dagligdag?
 • 4.2 Hvordan kan feedbackmulighederne forbedres?
 • 4.3 Hvilke eksempler mener du selv er hhv. vildledende og venlige miljøer?
 • 4.4 Hvilke fejl fører det vildledende miljø til?