Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

1. Begreber for hukommelsen

  • 1.1 Hvordan er psykologiens måde at tale om hukommelsen anderledes fra dagligdagens?
  • 1.2 Hvad er sammenhængen mellem begrebet arbejdshukommelsen og Atkinson og Shiffrins Flerlagermodel?
  • 1.3 Vælg en aktivitet fra din dagligdag. Hvordan kan du forklare processen ud fra Flerlagermodellen?

2. Arbejdshukommelsen

  • 2.1 Hvor meget kan man typisk huske i arbejdshukommelsen, og hvad er afgørende for om det lykkes at huske det?
  • 2.2 Hvorfor kan arbejdshukommelsen siges at være hukommelsens flaskehals?

3. Glemsel

  • 3.1 Find et par eksempler fra dit eget liv som hhv. passer ind i hukommelseskurven (figur 3) og et par eksempler som går mod tendensen. Hvilke forskelle er der på de eksempler du kan huske, og dem du har glemt med tiden?
  • 3.2 Hvad taler for og imod de to vigtigste teorier om hvorfor man glemmer?

4. Hukommelsen i hverdagen

  • 4.1 Person A og B ændrer begge deres adgangskode til deres e-mailkonto. Samme dag får person A også en ny SIM-kode til sin telefon og person b skal lære nye dansetrin udenad til Les Lanciers. Hvem vil være mest udsat for interferens i sin hukommelse? Hvorfor?
  • 4.2 Person b kommer til dagens øvning til at udføre trinnene fra sidste uge. Hvilken type interferens er der tale om?