Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

1. Tænk på to situationer hvor du bruger tilgængelighedsheuristikken

 • 1.1 Er heuristikken effektiv og hjælper dig i disse situationer?
 • 1.2 Varierer heuristikkens effekt?
 • 1.3 Ville du kunne undlade at bruge heuristikken i disse situationer?
 • 1.4 Har det at kende til heuristikken ændret hvordan du vil tænke i lignende situationer fremad?

2. Faktorer der påvirker heuristikken

 • 2.1 Kan du huske de tre primære faktorer som påvirker tilgængeligheden i hukommelsen?
 • 2.2 Kan du forklare ud fra disse faktorer hvorfor folk tager fejl af faren ved hajangreb og lynnedslag?
 • 2.3 Prøv selv at komme i tanke om en situation hvor folk helt generelt bliver snydt af heuristikken og forklar hvorfor
 • 2.4 Hvordan medvirkede hver af de tre faktorer til dårlige beslutninger du har truffet, og til dårlige beslutninger du har set andre træffe?

3. Mediernes effekt

 • 3.1 I medierne rapporteres det ofte fx efter et terrorangreb hvor mange procent af befolkningen der frygter terror i deres dagligdag. Hvad skal man være opmærksom på ved en sådan statistik?
 • 3.2 Hvordan tror du statistikken vil ændre sig i perioden fra der er en stor sag i medierne og indtil der kommer en ny sag?
 • 3.3 Tænk på en større begivenhed som blev omtalt i medierne. Ændrede din opmærksomhed på emnet sig med tiden?

4. Tilgængelighedsheuristikken og politiske holdninger

 • 4.1 Har du lige let ved at huske eksempler fra partier du er enige og uenige med?