Øvelse

Øvelse - din personlighed

Instruktionen til denne øvelse gives kun til underviseren, for ikke at spoile indholdet for jer på holdet.


Materiale til underviseren

Dette indhold kræver en adgangskode.

Opfølgning på personlighedsbeskrivelsen
Efter at have læst beskrivelsen og inden at have læst kapitlet

 • Hvor rammende var beskrivelsen for dig?
  • Hvilke dele var særligt overbevisende?
  • Hvilke dele passede mindre godt?
 • Tror du også den passer på andre mennesker?
  • Passer den særligt godt på dig?
  • Kan du være sikker på dette eller er det blot en fornemmelse?

Efter at have læst kapitlet

 • Hvordan har dit syn på beskrivelsen ændret sig?
  • Er der dele du nu tænker du overvurderede betydningen af i første omgang?
  • Er der dele du fortsat synes er rammende?
 • Hvad siger din oplevelse om forskellen på hverdagens og videnskabens tænkning?
 • Hvordan kunne man undersøge videnskabeligt om en beskrivelse passer særligt godt på én person?