Øvelse

Talrækker

Introduktion
I denne øvelse skal I på holdet arbejde med en øvelse hvor halvdelen af holdet skal finde på talrækker og den anden halvdel skal gætte disse.

Udførelse
Holdet deles enten i to dele eller går sammen i par. Den ene halvdel går ud af lokalet mens den anden halvdel læser instruktionen til øvelsen. Hvis du har læst kapitlet på forhånd, skal du være blandt dem der bliver tilbage og læser instruktionen.

Instruktion til den halvdel der bliver tilbage i lokalet:

I skal nu finde på to regler for talrækker. Det kan være en hvilken som helst regel, fx at tallet fordobles hver gang eller stiger med 5.

Når de andre kommer tilbage, skal I give et eksempel på den første af jeres regler ved at nævne en talrække af tre tal der overholder reglen. Hvis I har valgt reglen at tallet fordobles, kunne det være 2 – 4 – 8. Er reglen i stedet at tallet stiger med 5 hver gang, kan eksemplet være: 10-15-20 (bemærk at denne regel vil være nem at gætte). Find på en regel du mener vil være svær at gætte, og en du tror vil være let.

Deltagerne skal forsøge at gætte de regler I har valgt, på færrest mulige forsøg. De må kun forsøge sig frem ved selv at nævne talrækkefølger med tre tal. For hver talrække de nævner, skal i svare om den overholder jeres regel eller ikke. Notér undervejs hvor mange forsøg der bruges for at gætte reglen. Når den første regel er gættet, skal testpersonen på samme måde gætte den anden regel.

Eksempel:
Regel: tallet stiger med minimum 2 hver gang.
Opgavestilleren giver eksemplet: 2 – 4 – 8.
Deltageren spørger ved at give eksemplet: 4 – 8 – 16, og får at vide at det er korrekt.
Deltageren spørger igen: 16 – 32 – 64, og får at vide at det også er korrekt.
Deltageren spørger igen: Er reglen at tallet dobles hver gang? og får at vide at det ikke er korrekt.
Herefter fortsætter øvelsen indtil deltageren gætter rigtigt.

 

Opfølgning på øvelsen
I opfølgningen på øvelsen kan i fælles eller i grupper komme ind på:

  1. Hvor mange forsøg var nødvendige for at gætte reglen?
  2. Hvor hurtigt dannede deltagerne sig en idé om hvilken regel der gjaldt?
  3. Var de opgaver som blev vurderet svære, også dem der var sværest at gætte?
  4. Hvilken type regler for talrækker var sværest at gætte?
  5. Hvor mange deltagere prøvede at afkræfte (udelukke) deres hypotese?
  6. I Wasons oprindelige studie var de deltagere der forsøgte at afkræfte deres hypotese, de hurtigste til at gætte svaret. Var dette også tilfældet på holdet?
  7. Kan du tage noget med dig fra øvelsen?
  8. Hvor i dit eget liv sker der noget lignende?

Videre eksperimenter
Efter at have diskuteret øvelsen og dens sammenhæng med kapitlet, kan i eksperimentere med både denne øvelse og kortopgaven fra kapitlet. Deltagerne i jeres undersøgelse kan være andre elever på skolen. I kan fx undersøge effekten af hvordan opgaverne præsenteres, hvilken regel der skal gættes i talrækkeopgaven og hvilken regel og/eller bogstaver der skal undersøges i kortopgaven (denne beskrives i kapitlet).