Øvelse

Øvelse: dine planer

Instruktionen til denne øvelse gives kun til underviseren for ikke at spoile indholdet for jer på holdet.

Materiale til underviseren

Dette indhold kræver en adgangskode.

Opfølgning på øvelsen

Besvarelserne gennemgås enten på holdet eller i grupperne og dette leder til en diskussion hvor I kan komme ind på:

• Var det overraskende at gense dine oprindelige ideer om opgavens forløb?
• Hvor præcise var din tanker når du nu sammenligner dem med hvordan opgaven faktisk forløb?
• Er der en generel tendens i din gruppe eller på dit hold til at planerne har været for optimistiske?
• Diskuter hvilke forklaringer af planlægningsbias fra kapitlet der er mest rammende for dit forløb
• Er forklaringen den samme for de andre?
• Diskuter hvordan i bedst kan forbedre jeres planlægning ved en lignende opgave i fremtiden.