Øvelse

Øvelse - Bagklogskabens quiz

Instruktionen til denne øvelse gives kun til underviseren, for ikke at spoile indholdet for jer på holdet.

Materiale til underviseren

Dette indhold kræver en adgangskode.

 

Opfølgning på øvelsen
Diskussionspunkter for øvelsen med holdet som deltagere:

 • Hvilken tendens ses ved resultaterne fra øvelsen?
 • Hvordan kan disse resultater forklares?
 • Er resultaterne overraskende eller forventelige?
 • Var der nogen spørgsmål hvor effekten var særligt stor?
 • Hvis ja: Er der noget i kapitlet der kan forklare det?

Diskussionspunkter for øvelse med andre deltagere:

 • Stemmer resultaterne overens med din hypotese og/eller resultaterne fra øvelsen på holdet?
 • Kan du se tendenser i hvornår bagklogskaben særligt viser sig?
  • På bestemte spørgsmål?
  • Afhængigt af hvordan spørgsmålene stilles?