Øvelse

Øvelse - Ekspertise på holdet

Formål
I denne øvelse skal i på holdet selv agere eksperter i en undersøgelse. Opfølgningen på forsøget kan indgå som en del af undervisningen, men kan også danne basis for en rapport hvor holdet beskriver undersøgelsen og derefter diskuterer resultaterne ud fra kapitlets teori.

Undersøgelsens emne
Opgaven i undersøgelsen kan fx være:

 • Ekspert smagsdommer
  • Holdet blindsmager sodavand eller juice af forskellige mærker.
 • Ekspert tekstbedømmer
  • Hver deltager skriver en kort tekst og skal tage stilling til de andre tekster, fx afgøre forfatterens køn.

I den følgende beskrivelse tages udgangspunkt i at øvelsen udføres om det at være smagsdommer.

Undersøgelsens udførelse
Selve øvelsen kan foregå ved at have en række små shotsglas tilknyttet et nummer for hvert mærke cola. Hver “ekspert” skriver så deres vurdering ned undervejs og forsøger at identificere mærket der gemmer sig bag hvert af de tilfældige tal.

Hvis nogen fra holdet mener at være egentlige eksperter i emnet for øvelsen, kan øvelsen fungere som en undersøgelse af om disse er reelle eksperter (som introduceret i kapitlet). Alternativt kan fokus blot ligge på om holdet i det hele taget kan anses for eksperter.

Omfanget af undersøgelsen er nemt at variere, og der kan udvælges flere eller færre mærker af cola.
Sværhedsgraden af opgaven kan justeres ved at deltagerne får mere eller mindre at vide om opgaven. For at gøre opgaven lettere kan eksperterne få at vide hvilke mærker der indgår i opgaven fremfor selv at gætte hvilke der indgår.

Opfølgning
Når eksperterne har været aktive og er igennem alle besvarelserne, opgøres resultaterne og gennemgås fælles. Resultaterne leder videre til en analyse af disse.
I opfølgningen kan I komme ind på overvejelser som:

 • Hvordan var eksperternes præstation helt generelt?
 • Var eksperterne enige med hinanden?
 • Var der en sammenhæng mellem enighed og korrekte vurderinger?
 • Var eksperternes vurderinger bedre end ikke-eksperters?
 • Kan der konkluderes noget om eksperternes niveau?
  • Hvor vil du placere øvelsens eksperter i kapitlets figur 1?
 • Hvilke faktorer kan forklare eksperternes evner eller mangel på samme?
  • Hvad karakteriserer opgaven?
  • Hvilke muligheder har eksperterne haft for at lære?