Øvelse

Øvelse - Arbejdshukommelsen

Formål
I denne øvelse tester i på holdet jeres egen arbejdshukommelse. Tests af arbejdshukommelsen indgår som opgave i mange psykologiske undersøgelser lige fra intelligenstest til tests ved hjerneskader.

Udførelse
I arbejder sammen om øvelsen i par. Den ene er oplæser og den anden er testperson. Rollerne skifter når den første person er færdig med øvelsen.

Oplæseren starter med at læse den første linje højt. Linjen har kun to tal og er først og fremmest en sikring af at begge parter har forstået opgaven korrekt.
Testpersonen skal nu gentage tallene i samme rækkefølge. Hvis tallene er korrekte, går oplæseren videre til næste talrække som er et tal længere end den forrige.
Oplæseren skal læse tallene op med en konstant hastighed og cirka et tal i sekundet. Det er vigtigt at dette overholdes for at sikre at testpersonen har de rigtige vilkår.
Øvelsen kan gentages i flere omgange, og i kan fx eksperimentere ved at undersøge:

 • Bliver jeres resultat bedre af at prøve opgaven flere gange?
 • Ændrer hastigheden af oplæsningen noget? Hvad er effekten?
 • Betyder dine omgivelser noget? Fx støjniveau og andres bevægelser rundt i lokalet


Der skal altid bruges et nyt sæt talrækker og i kan selv lave tilfældige talrækker der kan bruges til formålet.

Opfølgning på øvelsen
Spørgsmål til øvelsen (ved udførelse inden læsning af kapitlet):

 • Hvorfor er det nødvendigt at bruge et nyt sæt talrækker når man bytter roller?
 • Kan man være heldig/uheldig med hvilken talrække man får og skal huske?
  • Hvis ja: hvad kan forklare dette?
  • Hvorfor har øvelsen relevans for vores funktionsevne helt generelt?

Spørgsmål til øvelsen (ved udførelse efter læsning af kapitlet):

 • Hvorfor er det nødvendigt at bruge et nyt sæt talrækker når man bytter roller?
 • Hvordan kan dette forklares ud fra kapitlets teori?
 • Kan man være heldig/uheldig med hvilken talrække man får og skal huske?
  • Hvis ja: hvad kan forklare dette?
 • Viser seriel positions effekten sig i øvelsen?
  • Hvis ja: er den kraftigst ved de første eller sidste informationer?
 • Hvorfor har øvelsen relevans for vores funktionsevne helt generelt?
  • I hvilke aktiviteter kan en god arbejdshukommelse særligt hjælpe en?


Talrækker til øvelsen
6-2
3-5-1
8-2-5-3
3-2-5-4-9
3-9-2-5-4-7
5-9-1-7-4-2-8
5-8-1-9-2-6-4-7
2-7-5-8-6-2-5-8-4
7-1-2-5-9-3-5-3-6-1


1-7
9-4-6
1-2-9-3
2-8-5-4-3
5-7-8-1-2-6
1-2-1-6-4-2-8
5-6-1-3-2-4-2-7
8-7-5-8-5-2-3-8-4
7-1-2-2-3-3-5-8-6-2