Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

1. Kompetenceillusioner i din hverdag

 • 1.1 I hvilke situationer ser du folk omkring dig overvurdere deres egne evner?
 • 1.2 I hvilke situationer påvirkes du selv af kompetenceillusioner?

2. Forklaring af fænomenet

 • 2.1 Passer dine svar til spørgsmål 1 og 2 med de generelle tendenser der beskrives i kapitlet?
 • 2.2 Hvilke af de tre undertyper af kompetenceillusioner er der tale om?
 • 2.3 Hvornår føler du dig normalt godt kalibreret?
  • Ved svære eller lette spørgsmål?
  • Passer dine tendenser med den generelle kurve vist i kalibreringskurven (figur 2)?

3. Tendenser i fænomenet

 • 3.1 Det kan forekomme at folk faktisk undervurderer deres egne svar. Hvornår er det mest sandsynligt at det vil ske?
 • 3.2 En ven siger til dig at man ikke får noget ud af at spørge folk hvor sikre de er.
  • Har han ret eller delvist ret?
  • Hvad vil du fortælle ham, baseret på forskningen?

4. Find hver en sag i medierne hvor I mener at kompetenceillusioner har haft betydning, og diskuter sammen i gruppen:

 • 4.1 Hvilken rolle har kompetenceillusioner spillet?
 • 4.2 Kunne sagen være endt anderledes hvis man havde været mere opmærksom på biasen?
  • Hvad kunne man have gjort for at opnå dette?