Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

1. Tænk nu på to situationer fra din dagligdag hvor du selv påvirkes af forankring

 • 1.1 Bliver du påvirket af relevante eller irrelevante informationer?
 • 1.2 Er der både tilfælde hvor effekten er positiv og negativ?

2. Betydningen af viden

 • 2.1 Har forankringseffekten størst sandsynlighed for at hjælpe en ved emner man ved meget om eller lidt om?
  • Hvordan kan dit svar forklares?
 • 2.2 I hvilken af situationerne er det mest sandsynligt at forankring vil hjælpe en?
  •  Hvorfor?

3. Forankring og forhandlinger

 • 3.1 En ven skal deltage i en forhandling og spørger dig om du, med din viden om psykologien, kan hjælpe. Hvilke råd vil du give vedkommende?
 • 3.2 Hvorfor er det godt at være den første der melder ud i en forhandling og at starte ambitiøst?
  ○ Hvorfor er der grænser for hvor ambitiøst man bør starte ud?

4. Teorierne om forankring

 • 4.1 Hvilken af de tre teorier om forankring kan bedst forklare dine svar til de ovenstående spørgsmål?
 • 4.2 I en situation hvor man har meget lidt viden, kan forankring i reel information hjælpe en. Hvilken teori om årsagen til forankring passer bedst med dette?
  ○ Hvordan forklarer denne teori dette?

5. Kapitlets indflydelse på dine beslutninger

 • 5.1 Har du tidligere været opmærksom på at du fx bliver påvirket ved rabatskilte og at det kan snyde dig?
 • 5.2 Hvilken indflydelse tror du kapitlet vil have på dine beslutninger fremadrettet?