Casemateriale

Case: løn og forhandlinger

Introduktion
Denne DR-artikel handler om lønforhandlinger og køn.

Case
https://www.dr.dk/nyheder/penge/derfor-taber-kvinder-i-loenforhandlinger

Oplæg:
Diskuter artiklens indhold ud fra din viden om forankring. Her kan du komme ind på:

  • Hvordan opstår ankret i en lønforhandling?
  • Hvad kan forklare at undersøgelsen beskrevet i artiklen, finder en kønsforskel?
  • Hvordan kunne kvinderne i undersøgelsen opnå en højere løn i forhandlingerne?