Arbejdsspørgsmål til kapitlet

Spørgsmål til kapitlet

 

1. Opgaven om bolden og battet:
• 1.1 Hvorfor svarer de fleste mennesker forkert på opgaven?
• 1.1 Tror du at folk oftere svarer rigtigt hvis de advares om at opgaven er svær?
Prøv evt. at teste opgaven på andre ved at give den hhv. med og uden en advarsel om at den er svær.

2. Prøv nu at tænke på begreberne system 1 og system 2, uden at genlæse beskrivelsen af dem:
• 2.1 Hvordan vil du definere system 1 og system 2?
• 2.2 Hvilke fordele og ulemper er der ved hvert af systemerne?
• 2.3 Find tre situationer fra din hverdag hvor du bruger hvert af systemerne
• 2.4 Hvornår mener du at de to systemer hver især er gode at benytte?

3. Tænk på en situation hvor du intuitivt vidste hvad du skulle gøre:
• 3.1 Hvordan kan din reaktion forklares ud fra kapitlet?
• 3.2 Giver definitionen i kapitlet dig en større forståelse for denne situation?

4. Tænk på en situation hvor du for nylig traf en beslutning med system 2:
• 4.1 Hvordan var din tankeproces anderledes fra hvad Homo Economicus ville have gjort?
• 4.2 Hvilke faktorer påvirkede dine tanker undervejs? (Fx humør, energi, tid etc.)
• 4.3 Kunne du være nået frem til et svar ved system 1 alene?