Øvelse

Øvelse - processering

Instruktionen til denne øvelse gives kun til underviseren, for ikke at spoile indholdet for jer på holdet.

Materiale til underviseren

Dette indhold kræver en adgangskode.


Diskussionspunkter
I diskussionen af øvelsens resultater kan holdet samlet eller i grupper komme ind på:

  • Er der et gennemgående mønster i resultaterne?
  • Hvordan kan dette forklares?
  • Hvordan er format 1 og format 2 forskellige?
  • Hvilke dele fra kapitlet forklarer dette?
  • Hvad viser øvelsen som kan overføres til din egen dagligdag?
    • I hvilke situationer spiller dette ind?
    • Hvordan kan du udnytte dette?