Casemateriale

Case: kan hukommelsen forbedres?

Kort introduktion
Denne artikel fra DR beskriver Lars der har vundet adskillige konkurrencer i hukommelse.

Case
https://www.dr.dk/nyheder/viden/lars-fra-mesterhjerner-alle-kan-traene-sig-til-en-super-hukommelse
 

Diskussionspunkter
Diskutér med udgangspunkt i din viden om hukommelsen hvordan Lars’ resultater kan forklares.

Her kan du komme ind på:

  • forskelle og ligheder mellem Lars og andre mennesker
  • hvilke styrker og svagheder er der ved den tilgang Lars benytter