Øvelse

Stroop-effekten

Om øvelsen
Stroop-effekten har fået sit efter Stroop-øvelsen som du nu selv skal prøve. 

Øvelsen indeholder en række ord skrevet i farver. For hvert ord skal du som deltager sige hvilken farve ordet står skrevet med.

Øvelsen består af to dele
Del 1) Ordene står skrevet i samme farve som ordets betydning, fx ordet “grøn” skrevet med grøn skrift.

Del 2) Ordene står skrevet i en anden farve end deres betydning, fx ordet “grøn” skrevet med gul skrift.

Det viser sig at være markant sværere at udføre opgaven i del 2. Dette kan ses på at deltagere generelt tager længere tid om at svare i del 2 af øvelsen, og det er denne forskel der kaldes Stroop-effekten.

Instruktion i øvelsen
Øvelsen findes på det følgende link:
https://faculty.washington.edu/chudler/java/ready.html

Her gives der en kort instruktion på engelsk inden øvelsen startes.

Opfølgning på øvelsen
For de fleste deltagere resulterer Stroop-effekten i markant langsommere svartider i del 2 af opgaven. Sammenlign nu i grupper eller samlet på holdet jeres resultater fra øvelsen. 

Diskuter derefter øvelsen ud fra jeres erfaringer, og kom omkring de følgende punkter:

  1. Hvordan relaterer øvelsen sig til kapitlet?
  2. Hvad viser øvelsen om de mentale processer bag det at læse og at navngive farver?
  3. Hvordan ville en computer klare denne opgave?
  4. Hvilke faktorer gør den menneskelige løsning anderledes?
  5. Stroop-effekten er kendt fordi den er særligt drilsk, men er der andre situationer hvor dit system 1 og system 2 kommer i konflikt?